Essna - Trang Trại Nấm Linh Chi Uy Tín.

Essna - Trang Trại Nấm Linh Chi Uy Tín.

15-05-2016 22:21


Trong cuộc sống, nhu cầu ăn, mặc, ở là những nhu cầu cơ bản của con người nhiên đại. Tuy nhiên, ngày nay người dân đang hàng ngày phải chịu cảnh sống chung với thực phẩm bẩn, thực phẩm kém chất lượng. Người dân đang hằng ngày phải lo lắng với câu hỏi ăn uống thế nào đây, có an toàn hay không? Trang...
TÁC PHẨM NẤM LINH CHI BONSAI ESSNA 0247

TÁC PHẨM NẤM LINH CHI BONSAI ESSNA 0247

20-03-2016 10:50


THÔNG TIN TÁC PHẨM NẤM LINH CHI BONSAI ESSNA Loại Linh chi: Hồng Chi (Xích chi) khô Kích thước chậu: 35cm x 15cm Trọng lượng chậu: từ 5kg đến 8kg Số lượng tai nấm: 8 đến 10 tai Thời gian nghệ nhân tạo tác: . Thời gian nuôi trồng, tạo dáng, chăm sóc Nấm: 6 tháng . Thời gian tạo tác phẩm nghệ thuật...
TÁC PHẨM NẤM LINH CHI BONSAI ESSNA 0245

TÁC PHẨM NẤM LINH CHI BONSAI ESSNA 0245

20-03-2016 10:48


THÔNG TIN TÁC PHẨM NẤM LINH CHI BONSAI ESSNA Loại Linh chi: Hồng Chi (Xích chi) khô Kích thước chậu: 35cm x 15cm Trọng lượng chậu: từ 5kg đến 8kg Số lượng tai nấm: 8 đến 10 tai Thời gian nghệ nhân tạo tác: . Thời gian nuôi trồng, tạo dáng, chăm sóc Nấm: 6 tháng . Thời gian tạo tác phẩm nghệ thuật...
TÁC PHẨM NẤM LINH CHI BONSAI ESSNA 0236

TÁC PHẨM NẤM LINH CHI BONSAI ESSNA 0236

20-03-2016 10:40


THÔNG TIN TÁC PHẨM NẤM LINH CHI BONSAI ESSNA Loại Linh chi: Hồng Chi (Xích chi) khô Kích thước chậu: 35cm x 15cm Trọng lượng chậu: từ 5kg đến 8kg Số lượng tai nấm: 8 đến 10 tai Thời gian nghệ nhân tạo tác: . Thời gian nuôi trồng, tạo dáng, chăm sóc Nấm: 6 tháng . Thời gian tạo tác phẩm nghệ thuật...
TÁC PHẨM NẤM LINH CHI BONSAI ESSNA 0234

TÁC PHẨM NẤM LINH CHI BONSAI ESSNA 0234

20-03-2016 10:37


THÔNG TIN TÁC PHẨM NẤM LINH CHI BONSAI ESSNA Loại Linh chi: Hồng Chi (Xích chi) khô Kích thước chậu: 35cm x 15cm Trọng lượng chậu: từ 5kg đến 8kg Số lượng tai nấm: 8 đến 10 tai Thời gian nghệ nhân tạo tác: . Thời gian nuôi trồng, tạo dáng, chăm sóc Nấm: 6 tháng . Thời gian tạo tác phẩm nghệ thuật...
TÁC PHẨM NẤM LINH CHI BONSAI 0232

TÁC PHẨM NẤM LINH CHI BONSAI 0232

20-03-2016 10:01


THÔNG TIN TÁC PHẨM NẤM LINH CHI BONSAI ESSNA Loại Linh chi: Hồng Chi (Xích chi) khô Kích thước chậu: 35cm x 15cm Trọng lượng chậu: từ 5kg đến 8kg Số lượng tai nấm: 8 đến 10 tai Thời gian nghệ nhân tạo tác: . Thời gian nuôi trồng, tạo dáng, chăm sóc Nấm: 6 tháng . Thời gian tạo tác phẩm nghệ thuật...
TÁC PHẨM NẤM LINH CHI BONSAI 0230

TÁC PHẨM NẤM LINH CHI BONSAI 0230

20-03-2016 09:56


THÔNG TIN TÁC PHẨM NẤM LINH CHI BONSAI ESSNA Loại Linh chi: Hồng Chi (Xích chi) khô Kích thước chậu: 35cm x 15cm Trọng lượng chậu: từ 5kg đến 8kg Số lượng tai nấm: 8 đến 10 tai Thời gian nghệ nhân tạo tác: . Thời gian nuôi trồng, tạo dáng, chăm sóc Nấm: 6 tháng . Thời gian tạo tác phẩm nghệ thuật...
TÁC PHẨM LINH CHI BONSAI 0224

TÁC PHẨM LINH CHI BONSAI 0224

08-03-2016 16:59


THÔNG TIN TÁC PHẨM NẤM LINH CHI BONSAI ESSNA Loại Linh chi: Hồng Chi (Xích chi) khô Kích thước chậu: 35cm x 15cm Trọng lượng chậu: từ 5kg đến 8kg Số lượng tai nấm: 8 đến 10 tai Thời gian nghệ nhân tạo tác: . Thời gian nuôi trồng, tạo dáng, chăm sóc Nấm: 6 tháng . Thời gian tạo tác phẩm nghệ thuật...
TÁC PHẨM LINH CHI BONSAI 0223

TÁC PHẨM LINH CHI BONSAI 0223

08-03-2016 16:58


THÔNG TIN TÁC PHẨM NẤM LINH CHI BONSAI ESSNA Loại Linh chi: Hồng Chi (Xích chi) khô Kích thước chậu: 35cm x 15cm Trọng lượng chậu: từ 5kg đến 8kg Số lượng tai nấm: 8 đến 10 tai Thời gian nghệ nhân tạo tác: . Thời gian nuôi trồng, tạo dáng, chăm sóc Nấm: 6 tháng . Thời gian tạo tác phẩm nghệ thuật...
TÁC PHẨM LINH CHI BONSAI 0220

TÁC PHẨM LINH CHI BONSAI 0220

08-03-2016 16:57


THÔNG TIN TÁC PHẨM NẤM LINH CHI BONSAI ESSNA Loại Linh chi: Hồng Chi (Xích chi) khô Kích thước chậu: 35cm x 15cm Trọng lượng chậu: từ 5kg đến 8kg Số lượng tai nấm: 8 đến 10 tai Thời gian nghệ nhân tạo tác: . Thời gian nuôi trồng, tạo dáng, chăm sóc Nấm: 6 tháng . Thời gian tạo tác phẩm nghệ thuật...
Gọi cho chúng tôi